MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Pedagógusok

P E D A G Ó G U S O K

 

Tanáraink

 

 • Dr. Nagyné Sullay Márta mb. igazgató
 • Baráth Andrea intézményi lelkész, igazgatóhelyettes
 • Abrudánné Nánási Mária tanító (tartós távollét alatt)
 • Balogné Leveleki Anna matematika, fizika
 • Bendli Krisztina tanító
 • Dr. Borbélyné Bihari Krisztina tanító
 • Erdődi Ferenc informatika
 • Czirok Sándor Zoltán történelem, testnevelés
 • Csillagné Szentgyörgyi Ágnes Ilona matematika, igazgatóhelyettes
 • Csordás Katalin magyar-nyelv és irodalom, angol nyelv
 • Csőszné Hámori Ágnes tanító
 • Dávid Szilvia testnevelés
 • Fodor Judit tanító, vizuális kultúra
 • Gajdácsné Báthory Beáta tanító
 • Herdelóné Pelok Boglárka tanító
 • László Olga ének-zene, egyházi ének, munkaközösség-vezető
 • Nacsa Rita testnevelés
 • Nagyné Nagy Nikolett tanító
 • Orojánné Kiss Csilla német nyelv, tanító
 • Perlakiné Vas Ildikó tanító
 • Pesti-Gurmai Klára kémia, biológia
 • Révászné Nagy Gabriella tanító
 • Schriffertné Szigeti Judit hitoktató, munkaközösségvezető
 • Szabó Sándorné tanító
 • Székácsné Kisvárdai Katalin tanító, életvitel és gyakorlat
 • Szellék Ildikó tanító
 • Timár Csabáné tanító, angol nyelv
 • Turánné Bódi Beáta magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
 • Varga Ottó tanító, címzetes igazgató (tartós távollét alatt)
 • Virághné Nagy Boglárka tanító, történelem
 • Vizlendvay-Veres Krisztina matematika, történelem

Óraadó tanárok

 

 • Duzsné Víg Zsuzsanna szurdopedagógus
 • Erdélyi Lajosné földrajz, gyógypedagógus
 • Kukár István vizuális kultúra
 • Székely Jánosné logopédus
Óvodapedagógusok

 

 • Kiss Tiborné óvodapedagógus, igazgatóhelyettes
 • Rotárné Boldog Mónika Noémi óvodapedagógus
 • Mózer Adél óvodapedagógus
 • Nagyné Bodó Debóra óvodapedagógus
 • Radnai Ferencné óvodapedagógus
 • Remeczki-Abrudán Mária óvodapedagógus