MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Pedagógusok

P E D A G Ó G U S O K

 

Tanáraink

 

 • Varga Ottó igazgató
 • Baráth Andrea intézményi lelkész, igazgató helyettes
 • Dr. Nagyné Sullay Márta angol nyelv, igazgatóhelyettes
 • Abrudánné Nánási Mária tanító
 • Balogné Leveleki Anna matematika, fizika
 • Bendli Krisztina tanító
 • Bondárné Kricsmarik Ildikó angol, német nyelv
 • Dr. Borbélyné Bihari Krisztina tanító
 • Czirok Sándor Zoltán történelem, testnevelés
 • Csillagné Szentgyörgyi Ágnes Ilona matematika, informatika, digitális kultúra
 • Csordás Katalin magyar-nyelv és irodalom, angol nyelv
 • Csőszné Hámori Ágnes tanító
 • Dávid Szilvia testnevelés
 • Fodor Judit tanító, vizuális kultúra
 • Gajdácsné Báthory Beáta tanító
 • Herdelóné Pelok Boglárka tanító
 • László Olga ének-zene, egyházi ének, munkaközösség-vezető
 • Nacsa Rita testnevelés
 • Nagyné Nagy Nikolett tanító (tartós távollét alatt)
 • Orojánné Kiss Csilla német nyelv, tanító
 • Perlakiné Vas Ildikó tanító
 • Pesti-Gurmai Klára kémia, biológia (tartós távollét alatt)
 • Révászné Nagy Gabriella tanító
 • Schriffertné Szigeti Judit hitoktató, munkaközösségvezető
 • Szabó Ildikó tanító
 • Szabó Sándorné tanító
 • Székácsné Kisvárdai Katalin tanító, életvitel és gyakorlat
 • Timár Csabáné tanító, angol nyelv
 • Turánné Bódi Beáta magyar nyelv és irodalom, angol nyelv
 • Virághné Nagy Boglárka tanító, történelem
 • Vizlendvay-Veres Krisztina matematika, történelem

Óraadó tanárok

 

 • Duzsné Víg Zsuzsanna szurdopedagógus
 • Erdélyi Lajosné földrajz, biológia, természetismeret, gyógypedagógus
 • Kovács István informatika, digitális kultúra, rendszergazda
 • Kukár István vizuális kultúra
 • Nagyné Kotroczó Andrea kémia
 • Székely Jánosné logopédus
Óvodapedagógusok

 

 • Kiss Tiborné óvodapedagógus, igazgatóhelyettes
 • Boldog Mónika Noémi óvodapedagógus
 • Kövesdi Orsolya óvodapedagógus (tartós távollét alatt)
 • Mózer Adél óvodapedagógus
 • Radnai Ferencné óvodapedagógus
 • Remeczki-Abrudán Mária óvodapedagógus
 • Szabóné Sárközi Edit óvodapedagógus