MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Családi Istentiszteletek

2024.március 24-én az óvodásaink szolgáltak

 

  

 

 

 

Felkészítő pedagógusok: Kiss Tiborné és Nagyné Bodó Debóra

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 

 


2024.február 11-én a 6.osztályosok szolgáltak

 A farizeus és a vámszedő
„Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek!” (Lk 18, 13)
A februári családi istentiszteleten a 6.a osztály szolgált. A lelkes kis csapat a farizeus és a vámszedő történetét jelenítette meg, melyben a gyerekek szembeállították a farizeus öntelt imádságát a vámszedő bűnbánó könyörgésével. A történet arra tanít bennünket, hogy az igaz szívű bűnbánó imádságot Isten meghallgatja, és bocsánatot, békét ad minden olyan embernek, aki ilyen alázatos lelkülettel fordul felé.

  

 

 

  

Felkészítő pedagógusok:
Baráth Andrea intézményi lelkész, Schriffertné Szigeti Judit osztályfőnök, Csordás Katalin osztályfőnök

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2024.január 14-én a 7.osztályosok szolgáltak

 

 Felkészítő pedagógusok:

Baráth Andrea intézményi lelkész, Dávid Szilvia osztályfőnök, Turánné Bódi Beáta osztályfőnök

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2023.november 12-én a 6.b osztály szolgált

 

 

 

Felkészítő pedagógusok:
Baráth Andrea intézményi lelkész, Schriffertné Szigeti Judit hitoktató, Pesti-Gurmai Klára osztályfőnök


Az Istentisztelet visszanézhető: <link>
 

 


2023.október 8-án a 5.évfolyam szolgált   

       

    

 

 

Felkészítő pedagógusok: Schriffertné Szigeti Judit és Erdődi Ferenc

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2023.június 11-én a 2.évfolyam szolgált
 

 

 

 

 

Felkészítő pedagógusok: Virághné Nagy Boglárka, Perlakiné Vas Ildikó és Gajdácsné Báthory Beáta


Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

 

2023.május 7-én az anyák napi családi Istentiszteleten az 1.évfolyam szolgált

 

 

 

Felkészítő pedagógusok: Herdelóné Pelok Boglárka és dr.Borbélyné Bihari Krisztina

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2023.március 12-én a Családi Istentiszteleten óvodásaink szolgáltak

 

  Felkészítő pedagógusok: Kiss Tiborné és Nagyné Bodó Debóra

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>


 

2023.február 12-én a 7. évfolyam szolgált 

 

Felkészítő pedagógusok: László Olga és Nacsa Rita

Az Istentisztelet visszanézhető: <link

 


 

2023.01.15-én a 6.évfolyam szolgált 

        

 

Felkészítő pedagógusok: Dávid Szilvia és Turánné Bódi Beáta

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2022.12.11-én az 5. évfolyam és az énekkar szolgált

 Felkészítő pedagógusok: Pesti-Gurmai Klára és Schriffertné Szigeti Judit
Énekkar: László Olga

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2022.11.13-án a 4. évfolyam szolgált 

Felkészítő pedagógusok: Szabó Sándorné és Révászné Nagy Gabriella

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2022.10.09-én az 5. évfolyam szolgált

 

 

Felkészítő pedagógusok: Schriffertné Szigeti Judit és Csordás Katalin

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2022.05.01-én az anyák napján az 1. évfolyam szolgált

 

 

 

 

  

Felkészítő pedagógusok: Virágné Nagy Boglárka és Perlakiné Vas Ildikó

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

 

2022.04.10-én a Virágvasárnapi Családi Istentiszteleten szolgált

az óvoda Csillag nagycsoportja   

 

 

 Felkészítő pedagógusok: Kiss Tiborné és Nagyné Bodó Debóra 
 

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 
2022.március 13-án szolgált a 7. évfolyam

 

 

 

Felkészítő tanárok: Csillagné Szentgyörgyi Ágnes és Schriffertné Szigeti Judit

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>


 
2022. január 9-én szolgált az 5. évfolyam


Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait!
(Lukács 11,1)

 

   

 

Felkészítő tanárok: Schriffertné Szigeti Judit, Dávid Szilvia és Turánné Bódi Beáta

 Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 
2021.december 17-én szolgált a 3. évfolyam

 

 

Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
(Lukács 2, 10-11) 

 

   

  

 

 

Felkészítő tanárok: Révászné Nagy Gabriella, Szabó Sándorné, Fodor Judit és Szabó Ildikó.

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 

 

 


 
2021. december 12-én szolgált az 4. évfolyam

 

 

Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket. ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.

(Jakab 4,8)
 

    

 

 

 

 

 

 

Felkészítő tanárok: Herdelóné Pelok Boglárka, Abrudánné Nánási Mária, Schriffertné Szigeti Judit és Orojánné Kiss Csilla

Az Istentisztelet  visszanézhető: <link

 


 
       2021.november 14-én szolgált a 6. évfolyam
    

 Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az ÚR színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben.
(2 Krónikák 34,31)
 

 

 

     

 

Felkészítő tanárok: Baráth Andrea, Schriffertné Szigeti Judit, László Olga és Nacsa Rita

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>

 


 

2021.október 10-én szolgált a 2. évfolyam

 

 Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. (1Thessz 1,2-4)

 

   

 

 

Felkészítő tanárok: Bendli Krisztina, Borbélyné Bihari Krisztina, Csőszné Hámori Ágnes, Székácsné Kisvárdai Katalin

Az Istentisztelet visszanézhető: <link>