MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Híreink

Atlétika diákolimpia ügyesség csapatbajnokság

2023.09.29.

2023. szeptember 22-én iskolánk több tanulója részt vett az atlétika diákolimpia ügyesség csapatbajnokságának vármegyei döntőjén, súlylökésben, magasugrásban és kislabdahajításban méretették meg magukat. Minden csapat derekasan helytállt, méltóképpen képviselték iskolánkat, és több kiemelkedő eredményt is sikerült elérni!

Súlylökésben a IV. helyet szerezte meg csapatunk (csapat tagjai: Gurzó Noémi, Horváth Dorina, Horváth Laura, Rozek Nóra, Soós Beatrix).


Magasugrásban a II. helyet sikerült megszereznie csapatunknak. Csapat tagjai voltak: Gurzó Noémi, Horváth Dorina, Horváth Laura, Tóth Zóra, Váradi Dorka).

Kislabdahajításban két csapatunk indult, a 12 csapatos mezőnyben. A "B" csapatunk, amelyben leginkább a fiatalabbak kaptak helyet a IX. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Gurzó Noémi, Kesztyűs Sára, Metcalfe Rebecca, Tóth Zóra, Valky Jázmin.
Az "A" csapatunk pedig fantasztikusan teljesítve legyőzte összes ellenfelét, így megnyerte a versenyszámot és vármegyei bajnok lett!

A csapat tagjai voltak: Horváth Dorina, Horváth Laura, Medovarszki Sára, Rozek Nóra, Soós Beatrix.

Minden tanulónak szívből gratulálunk a teljesítményéhez!

 

IX. Magvető Kupa

2023.09.20.

Narancs Pálya Játékrend 

Piros Pálya Játékrend

Zöld Pálya Játékrend

 

Tanévnyitó istentisztelet

2023.09.05.

„Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit! Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik…” Zsolt.37,4-5

2023. augusztus 27-én 38 elsős tanulót kísértek be 8. évfolyamos iskolatársaik a Gyulai református templomban megtartott tanévnyitó istentiszteletre. Az ünnepi alkalmon Baráth János tiszteletes úr Józsué könyvének 1,7-9 verse alapján hirdette az igét. Dr. Nagyné Sullay Márta igazgató asszony hálatelt szívvel nyitotta meg a 2023-2024-es tanévet a nevében is megújult Magvető Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és Óvodában, ahol minden tárgyi és személyi feltétel adott a sikeres nevelő-oktató munkához. Igazgató asszony külön köszöntötte az első osztályosokat, akik a két tanítási nyelvű program szerint kezdik meg tanulmányaikat. Az ünnepélyen az elsősök fogadalmat tettek, majd a 6. osztályos diákok feltűzték mellényükre iskolánk jelvényét, mellyel hivatalosan is magvetős diákokká fogadták őket. A 6. és az 1. osztályosok verses, hangszeres szolgálattal zárták az eseményt.

 

 

Tanévnyitó 2023.

2023.08.22.

 

Álláshirdetés

2023.06.28.

 

Ballagási és tanévzáró ünnepség

2023.06.26.


„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.”

A Jelenések könyve 2. fejezetének 10. versével köszöntötték a 7. évfolyamosok a ballagó nyolcadik osztályosokat, a református templomban megtartott ballagási és tanévzáró ünnepi istentiszteleten, melyen 39 tanuló vett búcsút a Magvető Református Általános Iskolától.

A hagyományokhoz híven a 8. osztályos diákok az 1. osztályosok kíséretében vonultak be a templomba, majd Baráth János lelkipásztor Az apostolok cselekedeteinek 21. részének 5. és 6. verséből hirdette Isten Igéjét. A kikötőbe ért hajóról való átszállás jelképével búcsúzott és bocsátotta útra a ballagókat. Emlékeztette a diákokat arra, hogy mennyi lelki ajándékot gyűjthettek össze 8 év alatt a „templomi hajó” és az iskola falai között. A megtöltött jelképes tarisznyával a vállakon szállnak át egy-egy új hajóra, melyen mindenki elindulhat céljai elérése felé. További szorgalmas munkára, tanulásra, helytállásra buzdította őket, s azt kívánta, hogy megtapasztalják az itt tanultak áldásait. Szívükre helyezte azt a bizonyosságot, hogy olyan kormányos vezeti a hajójukat, aki ismeri az utat, ismeri az életet, aki magáról azt mondja „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam. ” (János 14,6)

Ezt követően az énekkar és a hetedik osztályosok szolgálata következett, melyen búcsút vettek a ballagó diákoktól. A nyolcadik osztályosok nevében verssel köszönt el Molnár Luca Diána, énekkel Borbély Fanni Krisztina és búcsúbeszéddel Pataky Lídia Edit.

„Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”

A Zsoltárok könyvének 25. részének 4. és 5. igeversével kezdte a 8. osztályosoktól búcsúzó beszédét Dr. Nagyné Sullay Márta igazgatónő. A szeretet szívből jövő hangján szólt a diákokhoz. Felhívta figyelmüket arra, hogy csak akkor lehetnek boldogok, ha önmagukkal békében lesznek, és emelt fővel tudnak tükörbe nézni. A legértékesebb csomag önmaguk, mert önmagukat mindig magukkal viszik. Az kívánta a fiataloknak, hogy becsülettel tudjanak önmaguk előtt megállni, tudják kamatoztatni Istentől kapott talentumaikat, tudják jól megválasztani a barátaikat, és hogy tudjanak továbbra is keresztyén, Istent kereső és tisztelő, felebarátait szerető ifjak maradni. Köszönetet mondott a szülőknek, a fenntartónak, az iskolát támogató alapítványnak, és a gyülekezetnek a bizalomért, a gyermekért és az iskoláért mondott imádságokért, a támogatásért. Búcsúzó gondolatait egy lelki ének soraival zárta:

„Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el, Legyen veled az Isten, kérjük kísérjen el.”

Az elköszönő szavak után a díjak és elismerések átadása következett.

A Gyulai Magvető Református Általános Iskola Kiváló Diákja-díjat idén két tanuló nyerte el Borbély Fanni Krisztina és Pataky Lídia Edit.

A Gyulai Református Iskoláért Alapítvány pedagógus Magvető-díját Fodor Judit tanítónő és a tanulói Magvető-díjat Geszner Sára kapta. Jó tanuló, jó sportoló elismerésben részesült Kovács Hédi és az alapítvány könyvutalványát Molnár Luca Diána és Hevesi Borka vehette át.

A Gyulai Magvető Református Általános Iskola jó sportoló díjában részesült Kallós Ágnes és a nevelőtestület könyvjutalmát kapta Pintér Petra és Szőke Kata.

„Magyarország jó tanuló, jó sportolója – 2022” címet érdemelte ki a 2021/2022. tanévben nyújtott teljesítményükért Kovács Hédi, Molnár Luca Diána és Oroján Csilla.

Idén is nagyon sokan igyekeztek a legjobb tudásuk szerint teljesíteni, jutalomként a nevelőtestületi dicséretben részesülők és a kitűnő tanulók könyvjutalmakat vehettek át.


Istennek adunk hálát az elmúlt tanév eredményeiért, tudva azt, hogy egyedül Istené a dicsőség!

 

        

       

Szeretethíd 2023.

2023.06.20.

„Legyetek felkiáltójellé!”


Így hangzik a 2023. évi Szeretethíd akció jelmondata, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy járjunk jó példával embertáraink előtt a segítségnyújtásban az élet bármely területén. Iskolánk maroknyi csapata, mintegy 15 diák és kísérőik vitték Isten szeretetének üzenetét a Segítő Kezek Idősek Otthonába. A legnagyobb meglepetésre verssel fogadták az ifjakat, melyet a csengő hangú leányok énekkel köszöntek meg. Baráth Andrea lelkipásztor a szeretetről szóló igei gondolatait osztotta meg az egybegyűltekkel, majd egy lelkeket melengető vers is elhangzott Pataky Lídia tolmácsolásában. A rövid együttlét közös énekléssel zárult. A nap további részében gyülekezetünk idős tagjait látogattuk meg, akiknek meglepetésénekkel szolgáltak a gyerekek. A kórustagok lelkes éneklése, Borbély Fanni szólóéneke a szívekig hatolt.


„Az Úr vezessen végig az úton,
szerteszét ha sodor is a sors,
Mert ha Őbenne bízva bízunk,
nagy örömben majd találkozunk.
És míg újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő,
És míg újra látjuk egymást,
Szent kezében őrizzen meg Ő!”
 

Ezen a napon nemcsak azoknak szólt az ének, akiknek szánták, hanem a meglátogatottak hozzátartozóinak, szomszédjaiknak, a lépcsőházban lakóknak, az ebédkihordó fiatalembernek és mindazoknak, akik hallották azt.
Így lettek a Magvető diákjai 2023. június 14-én „Felkiáltójellé.”

 

 

Keresztény motorosok a Magvetőben

2023.06.16.

Utolsó héten egészen különleges élményben lehetett része intézményünk tanulóinak, pedagógusainak. Hiszen a Magyar Keresztény Motorosok Közössége elfogadta meghívásunkat és örömmel tettek bizonyságot Istenbe vetett hitükről, küldetésükről és arról, hogy melyik keskeny úton érdemes járni (motorozni). Az érdekes, lelki beszámoló után lehetőségünk volt közelebbről is megnézni és kipróbálni a motorokat.

Istennek adunk hálát a találkozás lehetőségéért, a közös együttlétért!

 

XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny

2023.06.12.

2023. április 26-án a XXVI. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny második versenyfordulóján, a vármegyei döntőn az első versenyforduló, azaz iskolánk legjobbjai képviselték intézményünket. A versenyzők évfolyamonként a megadott online felületen oldották meg kapott feladatsorukat.

Kiemelkedő eredményeink a következők:

5. évfolyamon 5. Poczik Lili (5/b),
7. évfolyamon 4. Majláth Szófia (7/b), 8. Fehér Anna (7/b), 9. Oroján Csilla (7/b),
8. évfolyamon 4. Pataky Lídia Edit (8/a).

Továbbá példásan helyt álltak a következő tanulóink is, akik a középmezőnyben végeztek:
Dalacsi Milán (5/b), Baráth Johanna (7/a), Váradi Dorka (7/a), Szatmári Hanna (6/b), Hack József Levente (7/b).

Hálás köszönet a verseny két fordulójának a lebonyolításában nyújtott szakmai segítségéért:
Csordás Katalin tanárnőnek és az informatikai háttér biztosításáért Erdődi Ferenc Vilmos tanár úrnak.

Büszkék vagyunk tehetséges kisdiákjainkra! Gratulálunk tanítványainknak!

Turánné Bódi Beáta (versenyszervező, iskolai kapcsolattartó)