MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Hírek

-

2018.04.27.

 Járási vers- és prózamondóverseny


Iskolánkat hatan képviselték a járási felsős vers- és prózamondó versenyen a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban 2018. április 10-én és 11-én:

Versmondás kategóriában:
Perlaki Barnabás az 5/a-ból,
Freiberger István László a 6/b-ből,
Mittag Réka Mónika a 7/a-ból,
és Puj Gergő a 8/b-ből.

Prózamondásban:
Csordás Orsolya Csenge az 5/b-ből,
Lipcsei Emese Csilla a 6/b-ből.

A következő eredményekkel zártak:
Freiberger István II., Puj Gergő II.,
Csordás Orsolya III., Lipcsei Emese II
. helyezést ért el.

Kónya István alpolgármesternek köszönhetően a helyezést elért tanulók 5000 Ft értékű könyvutalványban is részesültek a kapott könyvjutalom mellett.

-

2018.04.17.

„Hazám, hazám, te mindenem!”

 

 A Miskolc - Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda immár XIII. alkalommal hirdette meg országos magyar versenyét, melyen iskolánk diákjai először indultak 2018. április 20-án versmondásban és komplex nyelvtani feladatok megoldásában. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója ihlette a témaválasztást. A verseny fő gondolata: „Hazám, hazám, te mindenem!”.

Versenyző diákjaink:
komplex magyar nyelvi feladatok megoldásában:
3. évfolyamon Pataky Lídia Edit a 3/a-ból V.
4. évfolyamon Bondár Nikolett Ildikó a 4/a-ból II.
6. évfolyamon Látkóczki Lilla a 6/b-ből VI.
8. évfolyamon Székács Márk a 8/a-ból I.

versmondásban 2 vers előadásával:
6. évfolyamon Freiberger István László a 6/b-ből III. helyen végzett.
A diósgyőri vár szomszédságában kellemes, tartalmas, eredményes napot zárhattunk

Vers- és prózamondó verseny

2018.04.09.

 2018. március 27-én rendeztük meg iskolánkban a vers- és prózamondó versenyt alsó tagozatos diákjainknak. 91 tanuló készült egy-egy irodalmi alkotás megtanulásával, melyet a zsűri évfolyamonként értékelt. Az alábbi eredmények születtek:


1. évfolyam:
Vers: I. hely: Kocsis Lotti 1.b
II. hely: Szilágyi Emese 1.b, Tulkán Fanni 1.b, Krüpl Benjámin 1.b
III. hely: Sárközi Luca 1.a, Székely-Szabó Petra 1.b
Különdíj: Pocsay Levente 1.a, Deák Sára 1.b, Szatmári Hanna 1.b
Próza: I. hely: Herdeló Bíborka 1.a
II. hely: Vass Maja 1.b, Kovács Botond 1.b
III. hely: Papp Cézár 1.a
2. évfolyam:
Vers: I. hely: Majláth Szófia 2.b
II. hely: Baráth Johanna 2.a, Gurzó Noémi 2.b
III. hely: Csüllög Ferenc 2.b, Juhász Anna 2.b
Különdíj: Tóth Zóra 2.b, Breznyán–Tokai Szilvia 2.a
Próza: I. hely: Kiss Kamilla 2.a
II. hely: Oroján Csilla 2.b, Varga Ádám 2.a
III. hely: Dékány Márk 2.b
3. évfolyam:
Vers: I. hely: Borbély Fanni 3.a
II. hely: Gamperl Anna Mária 3.b
III. hely: Szabó Boglárka 3.a, Geszner Sára 3.a, Mikulán Adél 3.b
Különdíj: Hevesi Borka 3.a, Lengyel Anna 3.a, Barta Sára 3.a
Próza: I. hely: Pintér Petra 3.b
II. hely: Pataky Lídia 3.a, Bartha Barnabás 3.b
III. hely: Kallós Ágnes 3.b
Különdíj: Szikszai Alexa 3.b
4. évfolyam:
Vers: I. hely: Nagy-Marton Maja 4.a
II. hely: Ősz Bernadett Fruzsina 4.b, Varga Lilla 4.a, Bondár Nikolett 4.a
III. hely: Cséffán Csenge 4.a, Balogh Anna 4.a
Különdíj: Kakas Gergő 4.b
Próza: I. hely: Polgár Zoé 4.a
II. hely: Baráth Timóteus 4.a, Nagy Eszter 4.a
III. hely: Rozek Petra 4.a, Bartha Boglárka 4.b

*****************

Kategóriánként, évfolyamonként az I. helyen végzett tanulók képviselték iskolánkat a Járási Vers- és Prózamondó versenyen, melyre április 6-án került sor a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban. Valamennyi gyermekünk ügyesen helytállt, az alábbi eredmények születtek:
Vers: 2. évfolyam: II. hely: Majláth Szófia 2.b
3. évfolyam: I.hely: Borbély Fanni 3.a
Próza: 1. évfolyamon: III. hely: Herdeló Bíborka 1.a
4. évfolyamon: I. hely: Polgár Zoé 4.a

-

2018.04.04.

A Magvető Általános Iskola és Óvoda munkatársai és gyermekei nevében szeretettel gratulálunk Herdelóné Pelok Boglárka leendő elsős tanítónőnek sikereihez, valamint a Békés megyei hírportál "A hét embere" kitűntetéséhez.

További életére és munkásságára Isten Áldását kérjük.

A vele készült interjút alább valamint a következő linken is megtekinthetik.

https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/tanito-magyar-pedagogus-1238337/

 

Játékosan, szeretettel, hitben tanítja magyarságra diákokat
 

Herdelóné Pelok Boglárka tanítónő vezetésével a gyulai Magvető Református Általános Iskola diákjai sorra aratják a sikereket a megyei és országos anyanyelvi versenyeken. A pedagógust ezért és a magyar nyelv ápolása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséért is választottuk a hét emberének.


– Partiumban, Nagyszalontán nőttem fel, ahol a szüleim erős hitben és mély nemzeti identitásban neveltek. Ezek az évek alapvetően meghatározták későbbi pályámat. Az akkor kapott értékeket igyekszem tovább vinni pedagógusi pályámon is. Játékosan, szeretettel, hitben a magyarságra tanítani a diákokat – mesélte lapunknak indíttatásáról Herdelóné Pelok Boglárka. – Egyébként már diákként is szívesen segítettem társaimnak, boldogan foglalkoztam a nálam fiatalabb gyermekekkel. Így szinte egyértelmű volt, hogy a pedagó­gusi pálya felé orientálódom.

 

– Mennyire volt nehéz akkoriban megőrizni a romániai területeken a magyarságukat?
– Amikor végeztem a nagyváradi tanítóképzőn, az egyik legkritikusabb időszakot éltük. A romániai forradalom és rendszerváltás környékén is rendkívül nagy erőfeszítésekre volt szükség, hogy megmaradhassunk magyarnak, de egy percig sem lehetett kérdéses, hogy kitartunk gyökereink mellett. A végzett fiatal pedagógusokat lakcímkártya alapján helyezték el, messze onnan, ahol valójában éltek. Akkoriban ez volt a román állam koncepciója. Én Nagyvárad mellé, Bihar településre kerültem, ahol egy évet tanítottam. A szüleim nehezen viselték a távolságot, nem látták a jövőt, a reményt, ezért határoztak úgy, hogy áttelepülünk Gyulára. Két csodálatos esztendőt töltöttem Sarkadon tanítóként, majd jött a lehetőség, hívtak az akkor induló gyulai Magvető Református Általános Iskolába. Családi indíttatásom és hitem szerint sem mondhattam nemet. Akkor és ma is isteni gondviselésnek és egyben áldásnak éltem meg a felkérést.

 

– Pedagógusként mi az ars poeticája?
– Gyermekként mindig azok a pedagógusok voltak rám hatással, akiken érezhető volt a tantárgyuk iránti szeretet. Ezt szeretném én is képviselni. Rajongok a magyar nyelvért, keresem a szépségét, a logikáját, és próbálom a szabályszerűségeit mesébe öntött formában, játékosan és mégis rendszerbe ágyazva átadni diákjaimnak. A tanítói hivatás óriási felelősség, én pedig igyekszem olyan dolgokat elültetni a tanulókban, amelyek hatással lehetnek későbbi életükre. Vallom, hogy néha a kevesebb a több. A kötött tananyag és óraszám ellenére így több időt szánok a kreativitás kibontakoztatására, a véleményalkotásra, a dramatizálásra. Az internet világa mellett nehéz a gyermekek anyanyelv iránti érdeklődését felkelteni, fenntartani. Azt tapasztalom, hogy ami a tanulókhoz közelebb hoz egy-egy könyvet, az az, ha a közösség előtt beszélnek olvasmányélményeikről, eljátszanak belőle egy jelenetet, vagy rajzillusztrációt készítenek a regényhez. Az eredményességhez pörgés, játékosság, állandó megújulás és változatosság kell, ez elvárás saját magammal szemben is, hiszen a Szentírás arra biztat: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el!”

– Aki ismeri Önt, tudja, hogy a sikereket soha nem magának tulajdonítja.
– Úgy gondolom, hogy a jó földbe hulló magot könnyű ápolni. A gyerekek rendkívül fogékonyak, kíváncsiak, lelkesek, és a szülők hozzáállása is sokat számít. Egy-egy siker esetén nem az enyém az elismerés, hanem az övéké. Hiszem, nekünk, pedagógusoknak segítenünk kell abban, hogy a fiatalok éljenek azzal a képességgel, azzal a talentummal, amit a jó Istentől kaptak.

A fejlesztést is fontosnak tartja

Herdelóné Pelok Boglárka 1994-től, az iskola megalapításától kezdve dolgozik a Magvető Református Általános ­Iskola és Óvoda tanítójaként. Az intézmény pedagógusaként a keresztyén értékek átadását elsődleges nevelési feladatának tekinti.

A felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló tanulókkal való foglalkozás számára épp oly lényeges feladat, mint a tehetséggondozás, a versenyekre való felkészítés. Érdekes, hogy korábban a reálterületet vitte. Férjével három gyermekük van, a velük való foglalkozást, a családi együttlétet tartja szabadidejében a legfontosabbnak.

Forrás: beol.hu

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

2018.04.04.

 A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján 2018. március 3-án Békéscsabán a következő tanulók képviselték iskolánkat:
 az 5. évfolyamból: Perlaki Barnabás (5/a)
 a 6. évfolyamból: Baráth Salamon (6/a), Látkóczki Lilla (6/b), Lipcsei Emese Csilla (6/b)
 a 8. évfolyamból: Székács Márk (8/a)
Perlaki Barnabás, Baráth Salamon. Lipcsei Emese Csilla szépen helyt álltak,
Látkóczki Lilla III., Székács Márk II. helyezést ért el.