MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Hírek

-

2018.04.04.

A Magvető Általános Iskola és Óvoda munkatársai és gyermekei nevében szeretettel gratulálunk Herdelóné Pelok Boglárka leendő elsős tanítónőnek sikereihez, valamint a Békés megyei hírportál "A hét embere" kitűntetéséhez.

További életére és munkásságára Isten Áldását kérjük.

A vele készült interjút alább valamint a következő linken is megtekinthetik.

https://www.beol.hu/helyi-ertek/a-het-embere/tanito-magyar-pedagogus-1238337/

 

Játékosan, szeretettel, hitben tanítja magyarságra diákokat
 

Herdelóné Pelok Boglárka tanítónő vezetésével a gyulai Magvető Református Általános Iskola diákjai sorra aratják a sikereket a megyei és országos anyanyelvi versenyeken. A pedagógust ezért és a magyar nyelv ápolása érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséért is választottuk a hét emberének.


– Partiumban, Nagyszalontán nőttem fel, ahol a szüleim erős hitben és mély nemzeti identitásban neveltek. Ezek az évek alapvetően meghatározták későbbi pályámat. Az akkor kapott értékeket igyekszem tovább vinni pedagógusi pályámon is. Játékosan, szeretettel, hitben a magyarságra tanítani a diákokat – mesélte lapunknak indíttatásáról Herdelóné Pelok Boglárka. – Egyébként már diákként is szívesen segítettem társaimnak, boldogan foglalkoztam a nálam fiatalabb gyermekekkel. Így szinte egyértelmű volt, hogy a pedagó­gusi pálya felé orientálódom.

 

– Mennyire volt nehéz akkoriban megőrizni a romániai területeken a magyarságukat?
– Amikor végeztem a nagyváradi tanítóképzőn, az egyik legkritikusabb időszakot éltük. A romániai forradalom és rendszerváltás környékén is rendkívül nagy erőfeszítésekre volt szükség, hogy megmaradhassunk magyarnak, de egy percig sem lehetett kérdéses, hogy kitartunk gyökereink mellett. A végzett fiatal pedagógusokat lakcímkártya alapján helyezték el, messze onnan, ahol valójában éltek. Akkoriban ez volt a román állam koncepciója. Én Nagyvárad mellé, Bihar településre kerültem, ahol egy évet tanítottam. A szüleim nehezen viselték a távolságot, nem látták a jövőt, a reményt, ezért határoztak úgy, hogy áttelepülünk Gyulára. Két csodálatos esztendőt töltöttem Sarkadon tanítóként, majd jött a lehetőség, hívtak az akkor induló gyulai Magvető Református Általános Iskolába. Családi indíttatásom és hitem szerint sem mondhattam nemet. Akkor és ma is isteni gondviselésnek és egyben áldásnak éltem meg a felkérést.

 

– Pedagógusként mi az ars poeticája?
– Gyermekként mindig azok a pedagógusok voltak rám hatással, akiken érezhető volt a tantárgyuk iránti szeretet. Ezt szeretném én is képviselni. Rajongok a magyar nyelvért, keresem a szépségét, a logikáját, és próbálom a szabályszerűségeit mesébe öntött formában, játékosan és mégis rendszerbe ágyazva átadni diákjaimnak. A tanítói hivatás óriási felelősség, én pedig igyekszem olyan dolgokat elültetni a tanulókban, amelyek hatással lehetnek későbbi életükre. Vallom, hogy néha a kevesebb a több. A kötött tananyag és óraszám ellenére így több időt szánok a kreativitás kibontakoztatására, a véleményalkotásra, a dramatizálásra. Az internet világa mellett nehéz a gyermekek anyanyelv iránti érdeklődését felkelteni, fenntartani. Azt tapasztalom, hogy ami a tanulókhoz közelebb hoz egy-egy könyvet, az az, ha a közösség előtt beszélnek olvasmányélményeikről, eljátszanak belőle egy jelenetet, vagy rajzillusztrációt készítenek a regényhez. Az eredményességhez pörgés, játékosság, állandó megújulás és változatosság kell, ez elvárás saját magammal szemben is, hiszen a Szentírás arra biztat: „A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el!”

– Aki ismeri Önt, tudja, hogy a sikereket soha nem magának tulajdonítja.
– Úgy gondolom, hogy a jó földbe hulló magot könnyű ápolni. A gyerekek rendkívül fogékonyak, kíváncsiak, lelkesek, és a szülők hozzáállása is sokat számít. Egy-egy siker esetén nem az enyém az elismerés, hanem az övéké. Hiszem, nekünk, pedagógusoknak segítenünk kell abban, hogy a fiatalok éljenek azzal a képességgel, azzal a talentummal, amit a jó Istentől kaptak.

A fejlesztést is fontosnak tartja

Herdelóné Pelok Boglárka 1994-től, az iskola megalapításától kezdve dolgozik a Magvető Református Általános ­Iskola és Óvoda tanítójaként. Az intézmény pedagógusaként a keresztyén értékek átadását elsődleges nevelési feladatának tekinti.

A felzárkóztatásra, fejlesztésre szoruló tanulókkal való foglalkozás számára épp oly lényeges feladat, mint a tehetséggondozás, a versenyekre való felkészítés. Érdekes, hogy korábban a reálterületet vitte. Férjével három gyermekük van, a velük való foglalkozást, a családi együttlétet tartja szabadidejében a legfontosabbnak.

Forrás: beol.hu

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

2018.04.04.

 A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján 2018. március 3-án Békéscsabán a következő tanulók képviselték iskolánkat:
 az 5. évfolyamból: Perlaki Barnabás (5/a)
 a 6. évfolyamból: Baráth Salamon (6/a), Látkóczki Lilla (6/b), Lipcsei Emese Csilla (6/b)
 a 8. évfolyamból: Székács Márk (8/a)
Perlaki Barnabás, Baráth Salamon. Lipcsei Emese Csilla szépen helyt álltak,
Látkóczki Lilla III., Székács Márk II. helyezést ért el.

Tinta Könyvkiadó Könyvtárfejlesztési Pályázat

2018.03.27.

 A Tinta Könyvkiadó Könyvtárfejlesztési Pályázatán iskolánk 50%-os támogatással könyveket és szótárakat nyert. A kiadványok segítik a mindennapi iskolai munkát és a versenyfelkészítést.

Tenisz verseny

2018.03.27.


Tavaszváró tenisz verseny


A Magvető Református Általános Iskola és Óvoda, valamint a gyulai Tenisz Szabadidő Sport Klub rendezésében idén első alkalommal mérhették össze tudásukat városunk teniszpalántái. A Christián László Városi sporttelep fedett pályáin 4 korosztályban versenyeztek a gyerekek. A rendezők jóvoltából minden nevező banánt, csokoládét, üdítőt kapott még a verseny előtt, a díjazásnál pedig a Gyulasport Nonprofit Kft.-nek köszönhetően éremmel és oklevéllel gazdagodtak a kis sportolók. A Tavaszváró verseny remélhetőleg hagyománnyá válik, hiszen mindenki jó élményekkel térhetett haza.

Eredmények:

Piros pálya leányok: 2. Oroján Csilla 3. Tóth Zóra és Juhász Anna 

narancs pálya leányok: 1. Hulik Roxy 

zöld pálya leányok: 1. Kovács Hédi 

L12 igazoltak: 1. Kovács Hédi 
 

 

Béres Ferenc Országos Református Éneklő Verseny

2018.03.27.

 „Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, napról, napra hirdessétek szabadítását! „
Zsolt 96:2

A Budapest-Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája idén is megrendezte a Béres Ferenc Országos Református Éneklő Versenyt, 2018. március 23-án.
A versenyen iskolánkból évfolyamonként 1-1 tanuló vett részt.
Az egyéni versenyre 3 kötelező énekkel (1 genfi zsoltár, 1 dicséret és 1 népdal egyik versszakával) és 1 szabadon választott népdallal – lehetőleg Szabolcs-Szatmár megyéből – (min. 2 versszakkal) kellett felkészülni.
Diákjaink a következő eredményeket érték el:
1. évfolyam Bodó Sára ezüst minősítés
2. évfolyam Brenyán-Tokai Szilvia arany minősítés
3. évfolyam Borbély Fanni arany minősítés
4. évfolyam Cséffán Csenge arany minősítés
5. évfolyam Breznyán-Tokai György arany minősítés és II. helyezés
6. évfolyam Solymoskövi Krisztofer ezüst minősítés
7. évfolyam Timár Rebeka arany minősítés és II. helyezés
8. évfolyam Keresztes Lili bronz minősítés

A verseny napján a programok között szerepelt a versenyző gyermekekből összeállt alkalmi kórus, amely élmény-éneklésre vonult ki a Városligetbe.
Ismét eredményes, élményekben gazdag napot töltöttünk el Budapesten.