MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Magyar Kultúra Napja

2020.01.22.

Kölcsey Ferenc (1823) január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től kezdve ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Iskolánk 8. évfolyamos tanulói - Balázs Orsolya 8/a, Baráth Salamon 8/a, Czapp Milán 8/a, Jakus Zétény 8/b, Lipcsei Emese Csilla 8/b, Tyukodi Levente 8/b - rövid műsort állítottak össze e jeles napra 2020. január 22-én.
Részlet az iskolarádión hallható szövegből:
„KULTÚRA: műveltség, történelmünk, a népdalkincs, a szellemi alkotások: irodalom, zene, film, a földművelés, növénytermesztés, ahogy a természet kincseivel bánunk. Röviden kultúrának nevezzük mindazt a szellemi hagyományt és tárgyi örökséget, amit az előző nemzedékek ránk hagytak.
Van egy dal, melyet előbb megtanulsz, mint tartalmát megértenéd. Hallod iskolai és nemzeti ünnepélyeken, amikor felhúzzák a magyar nemzeti lobogót. A Himnusz Kölcsey Ferenc költeménye olyan vers, melyben a költő a Magyarországot szerető, védelmező, érte meghalni is kész magyar népet dicséri. Versében felemlegeti történelmünk eseményeit és véres, dicsőséges küzdelmeit, veszteségeit. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen Istenhez szóló, védelmet kérő nem akad. Ezért is nevezik Kölcsey Ferenc Himnuszát a magyar nép imádságának. A himnuszt Erkel Ferenc zenésítette meg.
„Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket.” Zsolt 33:12

Turánné Bódi Beáta

A Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és a Gyulai Tankerületi Központ a magyar kultúra napja alkalmából hangversenyt szervezett. Örömmel fogadtuk a hangversenyen való részvétel lehetőségét, melynek intézményünk is örömmel tett eleget. Az eseményen köszöntőt mondott Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője, aki a hangszeres diákokkal együtt a fináléban megmutatta kiváló hangszertudását.

László Olga